Oferta

Terapia par poznań

Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia

Spotkanie z psychologiem pozwala rozpocząć drogę do
korzystnych zmian i zrozumienia przyczyn przeżywanych emocji.
  Psycholog pomaga przyjrzeć się niepokojącym objawom i zrozumieć
naturę zgłaszanego problemu. Jego zadaniem jest ukierunkowanie
procesu psychoterapii tak, aby pomóc Klientowi odnaleźć
najlepsze dla Niego rozwiązania. Zapraszam również na terapię małżeńską oraz dla par, które przezywają trudności. Jako psycholog i psychoterapeuta jestem gotowa Cię wspierać
w radzeniu sobie z trudnościami, w wyborach i dokonywanych
zmianach. Będę z Tobą rozmawiać o pojawiających się wątpliwościach,
które są naturalnym wynikiem procesu, jakim jest psychoterapia.
Ponadto pokażę sposoby utrzymywania pożądanych efektów psychoterapii. Oferuję pomoc psychologiczną, którą zawsze indywidualnie
dostosowuję do zgłaszanego problemu. Czasami wystarczy kilka
spotkań konsultacyjnych czy wspierających. Zależnie od
problemu oferuję: psychoterapię indywidualną krótkoterminową
lub długoterminową oraz terapię par i małżeństw.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem z psychoterapeutą
polegającym na jednorazowym lub kilkurazowym kontakcie.
Celem jest przyjrzenie się zgłaszanym problemom, wspólne
szukanie i zaplanowanie dostosowanych indywidualnie,
konkretnych, realistycznych działań, oraz form pomocy.
W zależności od potrzeb konsultacja może stanowić
doraźną pomoc lub być początkiem dłuższego procesu
terapeutycznego. Dzięki konsultacji możliwe jest otrzymanie wsparcia, uzyskanie
lepszej orientacji w naturze problemu, a także uzyskanie
informacji i wskazówek pomocnych w rozwiązaniu bieżących,
konkretnych trudności.

Terapia par i małżeństw

Koncentruje się na rozwiązaniu trudności doświadczanych
przez parę pozostającą w związku. Celem terapii jest znalezienie
wspólnych rozwiązań. W toku pracy terapeutycznej para
przygląda się źródłom problemów, nabywa umiejętności
i wiedzę potrzebną do samodzielnego radzenia sobie
z trudnościami w przyszłości. Spotkania ukierunkowane
są na doskonalenie komunikacji i rozwiązywanie konkretnych
problemów w związku.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia krótkoterminowa Jest skoncentrowana na wypracowaniu sposobów radzenia sobie
z konkretną sytuacją kryzysową. Taka forma terapii ma zazwyczaj
określony termin zakończenia i obejmuje kilka do kilkudziesięciu
cotygodniowych spotkań. Psychoterapia długoterminowa Dzięki terapii długoterminowej klient ma możliwość głębszego
poznania i zrozumienia siebie (swoich emocji, myśli i zachowań),
co pozwala na dokonanie zmian w swoim życiu.Taka forma terapii
nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. Czas trwania
określają obie strony -uznając, że nastąpiły oczekiwane zmiany.
Terapia długoterminowa trwa zazwyczaj kilkanaście miesięcy.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty to odkrywanie własnych możliwości,
poznawanie siebie, stawianie pytań o kierunek zmian.
Rozwijamy się w każdym doświadczeniu, każdy moment
życia daje nam nowe szanse, nowe alternatywy.
Aby zwiększać satysfakcję i jakość życia, zmianom tym może również towarzyszyć trener czy psycholog, który dyskretnie ukierunkowuje proces czy pomaga w osiąganiu postawionych celów. Stoi on trochę z boku, a poprzez zadawane pytania
inspiruje do podejmowania prób zmiany perspektywy, działania
czy nowych doświadczeń. W ramach pracy nad własnym rozwojem proponuję indywidualne spotkania z psychologiem. Kierunek działań i techniki są dobrane odpowiednio do zgłaszanych potrzeb. Rozwój osobisty to również możliwość skorzystania z doświadczenia pracy w grupie w formie warsztatów rozwojowych (więcej w zakładce WARSZTATY). Zapraszam odkrywania i radości czerpania z własnego potencjału.
Przykładowa tematyka:
  • efektywność i zadowolenie z siebie
  • radzenie sobie ze stresem
  • zwiększanie poczucia wartości i pewności siebie
  • ulepszanie relacji z innymi, budowanie satysfakcjonujących związków
  • sztuka komunikacji z innymi
  • poszukiwanie spełnienia w rolach życiowych
  • podejmowanie decyzji
  • wprowadzanie zmian w życiu
  • poszukiwanie sensu

Zajęcia warsztatowe

To przestrzeń do poznawania siebie, odkrywania własnych możliwości, inspirowania do zmiany i rozwoju. Jest to także możliwość zdobywania nowych umiejętności, dzielenia się i czerpania z doświadczeń innych osób,zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi. Praca w małych grupach pozwala na indywidualne podejście do każdego uczestnika, w poczuciu bezpieczeństwa i przyjaznej atmosferze. Zapraszam do zapoznania się z ofertą warsztatową.

Sesje indywidualne

W ramach pracy nad rozwojem osobistym oferuję możliwość pracy własnej w formie spotkań indywidualnych. Podczas sesji indywidualnych określane są cele, a następnie dobierane są metody pracy oraz ustalana jest częstotliwość spotkań.
Terapia małżeńska Poznań

Psychoonkologia

Psychoonkolog to osoba, która jest gotowa towarzyszyć w doświadczeniu chorowania, w przebiegu procesu zdrowienia
czy w przejściu przez bolesny okres żałoby.
Jest to psycholog, który pomaga zrozumieć i radzić sobie z emocjami, jakie pojawiają się podczas kryzysu zdrowotnego. Jego zadaniem jest również wspieranie w odkrywaniu i wprowadzaniu sposobów polepszających jakość życia pomimo doświadczenia choroby. Jestem gotowa słuchać, rozmawiać na tematy, też te trudne, związane z chorobą nowotworową. Jako psycholog, psychoonkolog i jako człowiek zapraszam do spotkania i rozmowy, towarzyszenia w emocjach ale również w nauce i rozwijaniu nadziei niezależnie od etapu choroby.
Pomoc psychoonkologiczna skierowana jest zarówno do osób
chorujących, jak i ich rodzin, bliskich osób wspierających
chorego. Spotkania najczęściej przybierają formę doraźnej pomocy
psychologicznej (w sytuacji diagnozy choroby nowotworowej,
lub w innym kryzysowym momencie jej przebiegu, np. wznowa,
choroba rozsiana).
Możliwa jest również terapia krótkoterminowa, która obejmuje kilka do kilkunastu spotkań poświęconych pracy
nad aktualnymi trudnościami chorującego,
a także jego bliskich.Dzięki pomocy psychoonkologicznej osoba chorująca i/lub osoby
wspierające mają możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego
na różnych etapach choroby nowotworowej.