O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem rozwoju osobistego i umiejętności społecznych.

Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii osób dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie, a także Szkołę Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego rekomendowaną przez Polskiego Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem w trakcie szkolenia na Terapeutę psychoonkologicznego Programu Simontona. W pracy terapeutycznej wykorzystuję techniki Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Schematów.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Pracę swoją poddaję superwizji certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Moje kwalifikacje

2015-2016 Terapia Rodzin (60 godz.) – Polski Instytut Ericksonowski
 • Kontrakt w terapii rodzin – prowadząca Anna Wierzbowska, 11-12.09.2015, Poznań
 • Ericksonowski model pracy z rodziną – prowadząca Katarzyna Zaborska, 2-3.10.2015, Poznań
 • Rodzina i dziecko – metody pracy – prowadząca Agnieszka Bleja, 4-5.12.2015, Poznań
 • Terapia małżeństw i par – prowadząca Aleksandra Nowak, 15-16.01.2016, Poznań
2015 Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii – Ministerstwo Zdrowia, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
2014 – 2018 Czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
2013 Podejście uważności i współczucia w pracy z pacjentami onkologicznymi i niepełnosprawnymi (6 godz.) – Stowarzyszenie Psyche Soma Polis, prowadząca Julia E. Wahl, 16.11.2013
2013 Terapia Schematu dla zaburzeń z wiązki C – prowadzący Remco van der Wijngaart, 2 -3.12.2013, Warszawa
2013 Program Simontona: Sesja terapeutyczno – szkoleniowa programu psychoonkologicznego – Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu, prowadzące Joanna Zapała, Aurelia Dembińska, 5 dni szkoleniowych, Biały Dunajec
2013 Terapia Schematu dla zaburzeń typu Borderline – prowadzący Remco van der Wijngaart, 21-24.03.2013, Poznań
2012 Racjonalna Terapia Zachowania – Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu, prowadzące Joanna Zapała, Aurelia Dembińska (52 godz.), 6-7.10.2012, 24-25.11.2012, 1-2.12.2012r.
2012 Program Simontona: Sesja terapeutyczno – szkoleniowa programu psychoonkologicznego – Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu, prowadzące Joanna Zapała, Aurelia Dembińska, 5 dni szkoleniowych, Biały Dunajec
2011 – 2012 Staż zawodowy – Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ w Poznaniu,ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 149 pod merytorycznym nadzorem mgr Ewy Stankowskiej – specjalisty psychologii klinicznej, kwiecień 2011- czerwiec 2012
2010 – 2011 Terapia Poznawczo- Behawioralna Osób Dorosłych (160 godz.) – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie:
 • ABC TPB – podstawowe umiejętności zbierania wywiadu i formułowania przypadku w TPB (16 godz.), prowadząca Maria Rotkiel, 16-17.10.2010r
 • ABC TPB – podstawowe metody pracy poznawczo – behawioralnej (16 godz.), prowadząca Dorota Dyksowska, 27-28.11.2010r
 • TPB dla zaburzeń depresyjnych (16 odz.) – prowadząca Ewa Wojtyna, 11-12.12.2010r.
 • TPB dla zaburzeń lękowych (16 godz.) – prowadząca Magdalena Kitłowska, 22-23.01.2011r.
 • Terapia poznawczo-behawioralna dla PTSD (16 godz.) – prowadząca Agata Engel – Bernatowicz, 19-20.03.2011r.
 • Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych (16 godz.) – prowadząca Dorota Dyksowska, 16-17.04.2011r.
 • TPB w chorobach somatycznych i psychosomatycznych (16 godz.) – prowadząca Ewa Wojtyna, 7-8.05.2011r.
 • Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń odżywiania (16 godz.) – prowadzące Renata Pijarowska, Monika Gajdzik, 11-12.06.2011r.
 • TPB dla zaburzeń osobowości (16 godz.) – prowadzący Marek Żebrowski, 24-25.09.2011r.
 • Interwencja kryzysowa (16 godz.) – prowadząca Agata Engel – Bernatowicz, 8-9.10.2011r.
14.11.2010 Praca terapeutyczna z osobą w sytuacji posttraumatycznej, trudność emocjonalna w pracy z osobą po traumie (8 godz.) – Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzący Anna Kaczmarska, Wiesław Maciej Talar, Piotr Miszewski, Bydgoszcz
14 – 15.03.2008 „Kiedy kłębią się chmury…” – praca z pacjentem o zaburzonej osobowości (15 godz.) – Polski Instytut Ericksonowski, prowadzące Lucyna Lipman, Violetta Ambroziak, Wrocław
2007 – 2009 Szkoła Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (220 godz.) – Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” NPDN, prowadzące Łucja Sokorska – Maj, Małgorzata Wojnowska, Danuta Daszkiewicz
1998 – 2004 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Studia magisterskie: psychologia – obrona pracy magisterskiej w 2004 r. z wynikiem bardzo dobrym