Jak pracuję

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest to jedna z najskuteczniejszych i najbardziej popularnych form psychoterapii, a jej skuteczność potwierdza szereg badań naukowych.


O terapii poznawczo – bahawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna (cognitive-behavioural therapy) opiera się na założeniu, że nasz sposób myślenia, odbiór siebie i świata wpływa na to jak się czujemy, co robimy i jak reaguje nasze ciało.

Jest to terapia krótkoterminowa, która ma na celu zmianę takich schematów myślenia i zachowania, które negatywnie wpływają na nasze życie. Zadaniem terapeuty jest zrozumienie problemów klienta i pomoc w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Klient jest aktywnym uczestnikiem terapii, uczy się modyfikować swoje myśli tak, by w efekcie podnieść komfort życia stosując nowe umiejętności w codziennym funkcjonowaniu. Liczba spotkań i rodzaj strategii terapeutycznych jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb klienta.


Czym jest terapia schematu?

Terapia schematu wywodzi się z terapii poznawczo- behawioralnej. Zakłada ona, że niezaspokojone w dzieciństwie i wczesnej dorosłości potrzeby emocjonalne mają negatywny wpływ na rozwój i kształtowanie się nieadaptacyjnych schematów. Przeznaczona jest dla osób z długotrwałymi problemami obejmującymi różne sfery życia i funkcjonowania (rodzina, związki, relacje przyjacielskie, szkoła, praca) oraz dla osób z zaburzeniami osobowości.

Celem terapii schematu jest pomoc pacjentom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb emocjonalnych w sposób adaptacyjny.

Cechą szczególną terapii schematu jest specyficzny rodzaj relacji terapeutycznej, empatycznej, charakteryzującej się ciepłem i otwartością.


Racjonalna Terapia Zachowania

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest poznawczo- behawioralnym modelem samopomocy. Opiera się na założeniu, że to od nas samych zależy jak się czujemy, ponieważ to nie okoliczności wpływają na nasze emocje, ale sposób, w jaki je postrzegamy. RTZ jest modelem autoterapii, klient z pomocą terapeuty uczy się, jak odróżniać niezdrowe przekonania od zdrowych oraz jak formułować nowe (indywidualne dla każdego) zdrowe przekonania.

Klient uczy się również sposobów pracy z nowymi przekonaniami tak, by pozwolić na ich utrwalanie się.

Cenna jest łatwość i swoboda w samodzielnym późniejszym korzystaniu z tej techniki.


Jak wygląda spotkanie?

Pierwsze spotkania z terapeutą mają na celu rozpoznanie problemu i poznanie potrzeb klienta oraz ustalenie celów terapii, planu leczenia i metod pracy. Ustalane są także zasady terapii obowiązujące zarówno klienta, jak i terapeutę (tzw. kontrakt terapeutyczny – m.in. cena, czas trwania, terminy, formy kontaktu, sposoby umawiania/odwoływania sesji).

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 50 minut. Długość procesu jest ustalana indywidualnie, zależnie od rodzaju i nasilenia problemu.

Po zakończeniu terapii klient i terapeuta umawiają się zwykle na określoną ilość sesji w większych odstępach czasu. Sesje te mają na celu podtrzymanie efektów terapii.